30 timer giver mening for miljø og mennesker

Jyllands-Posten har i dag bragt en artikel om, hvordan Alternativets forslag om en 30 timers arbejdsuge, vil gøre Danmark fattigere. Det er jeg selvfølgelig ikke enig i, da jeg netop tror at nedsat arbejdstid både vil komme mennesker og miljøet til gode og derfor er en god og langsigtet investering for samfundet.

I Alternativet ser vi masser af gode grunde til at sænke arbejdstiden over en 10-årig periode. For det første er vi nødt til at gøre noget ved det faktum, at 500.000 borgere dagligt lider af stress, og at 35.000 er sygemeldte af samme årsag. For det andet er det i dag blevet så svært at være børnefamilie, at 900.000 danskere har problemer med at skabe balance mellem arbejds- og familieliv, hvilket naturligvis går ud over livskvaliteten hos både børn og forældre. En tredje ting er, at 700.000 arbejdspladser ventes at blive automatiserede eller flyttet til udlandet de kommende år. Dermed kan vi forvente flere arbejdsløse, og derfor giver det god mening, at vi forsøger at dele mere af arbejdet mellem os. Sænkes arbejdstiden bare en halv time om året, vil det ifølge professor i økonomi ved Roskilde Universitet, Jesper Jespersen reducere arbejdsløsheden med 1%, hvilket svarer til 12.000 flere i beskæftigelse.

Alligevel kan man i dagens JP læse, at forslaget modtager kritik fra en økonom fra Aarhus Universitet samt en tidligere beregning fra tænketanken Kraka (i øvrigt en beregning, som Kraka selv har påpeget er ”behæftet med betydelig usikkerhed,” måske fordi en række dynamiske effekter udelades og måske fordi der er tale om samme regnemodel, som i sin tid blev brugt til at forudsige, at kun 2000 mennesker ville falde ud af dagpengesystemet).

I øjeblikket bruger vi årligt 25 mia. på kontanthjælp, 20 mia. på dagpenge, 20 mia. på beskæftigelsesindsatsen og 14 mia. til stressrelaterede sygdomme. Disse udgifter vil med vores forslag kunne nedsættes. Krakas beregning har desuden forudsat at alle i Danmark er i arbejde, hvilket jo ikke er tilfældet. Vores forslag går netop på at øge beskæftigelsen.

Vi lytter naturligvis altid til kritik. Men i dette tilfælde får det os nu ikke til at ryste på hænderne. Kigger vi f.eks. tilbage på det foregående århundrede har vi set talrige eksempler på, at Danmark er blevet et rigere samfund i takt med, at vi har sænket arbejdstiden. I perioden 1966-1990 har vi f.eks. sænket arbejdstiden fra 44 til 37 timer, og i den tid er velstanden og arbejdsproduktiviteten i Danmark kun steget – sidstnævnte med intet mindre end 282%. Af samme grund er vi helt på linje med Jesper Jespersen når han udtaler, at en 30 timers arbejdsuge bestemt er realistisk.

Alternativet tror på, at der er behov for nye tanker og nye visioner for, hvordan vi skaber et mere fleksibelt og bæredygtigt arbejdsmarked til gavn for både mennesker og miljøet. Derfor ser vi en 30 timers arbejdsuge som et meningsfuldt alternativ til andres drømme om utæmmet vækst, der allerede er endt som et virkeligt mareridt for de mange mennesker, der føler sig fanget i konkurrencestatens hamsterhjul eller parkeret uden for samfundet.

Vi er ikke sat i verden for at arbejde for økonomien, det er økonomien, der skal arbejde for os.

Læs Jesper Jespersens artikel fra Information, hvor han argumenterer for en 30 timers arbejdsuge »