Fremtidens arbejdsuge skal være på 30 timer

I lørdags besluttede vi i Alternativet at foreslå, at nedsætte den ugentlige arbejdstid til 30 timer i stedet for som det er i dag 37 timer. Det skal indfases over en 10 årig periode. Vi stiller desuden forslag om en timebankmodel, hvor folk der arbejder meget kan spare op til at holde fri eller gå på nedsat tid på et tidspunkt, hvor det passer bedre ind i familielivet.

I vores samfund er der i dag 180.000 fuldtidsledige. Det er rigtig mange mennesker i et samfund som det danske, og det er 180.000 enkeltpersoner, der går rundt og ønsker sig et job mere end noget andet.
I vores samfund er der også i dag 430.000 danskere der stort set har symptomer på alvorlig stress hver dag. I følge tal fra Stressforeningen er der 35.000 danskere der er sygemeldt pga. stress – hver dag.
Det er altså 35.000 mennesker, som dagligt føler sig nødsaget til at blive hjemme fra arbejde, fordi de har det dårligt.

Det vil vi i Alternativet gøre noget ved.

Vi vil gerne dele det arbejde ud der er på flere mennesker, så vi får flere folk i arbejde. Det vil vi gøre ved at nedsætte arbejdstiden over en 10 årig periode. Derudover tyder alt på, at vi i fremtiden også får det man kalder ”jobløs vækst” pga. øget teknologi. Dvs. at vi behøver færre hænder til at lave arbejdet. Det vil betyde endnu flere ledige i Danmark.

Derudover kan vi forvente, at produktionsarbejdspladser ryger ud af landet eller som nævnt, bliver overtaget af teknologi. Vi kan allerede se det i mange fag, senest med lukning af slagteriet i Ringsted. Vi fragter grise til Tyskland for at blive slagtet, i stedet for at slagte dem i Danmark.

Med en 30 timers arbejdsuge kan vi dele arbejdet ud til flere mennesker. Det vil spare os for en masse menneskelige katastrofer og samtidig vil der være en økonomisk gevinst, da færre vil modtage understøttelse.

En kortere arbejdstid vil også betyde mindre stress. Folk vil have mere tid til at være sammen med familien og mere tid til at gå op i de personlige og nære ting. Det der for alvor giver kvalitet i livet.

Det vil betyde øget livskvalitet samt en besparelse i forhold til faldende sygefravær. Det koster ifølge Stressforeningen 14 mia. kr. om året i form af sygefravær, tidlig død og udgifter til sundhedsvæsenet.

Indfasningen af nedsat arbejdstid til 30 timer foreslår vi skal ske over en 10 årig periode. Det vil give alle tid til at omstille sig, både medarbejdere og virksomheder. Vi skal have tid til at aflære, at vi ikke skal arbejde så meget.

Samtidig skal der være mulighed for at spare timer op i en timebank, som vi så kan ”hæve”, når vi har behov for dem. Det kunne være pressede børnefamilier, der har behov for at holde fri eller at gå på ekstra nedsat tid, når der er småbørn i familien. Det ville give fleksibilitet til at planlægge sit arbejdsliv på en anden måde end i dag, hvor der ikke er mulighed for at tage disse afbræk i arbejdslivet.

Samtidig skal vi nedsætte vores forbrug. Vi skal kun forbruge så meget, som vores klode kan nå at genopbygge. Hvis alle forbrugte det, vi gør i Danmark, ville vi bruge 4 ½ gang mere end kloden kan holde til. Vi er altså nødt til at nedsætte det materielle forbrug og dermed behøver vi heller ikke de samme penge mellem hænderne. Derimod skal vi bruge mere tid på oplevelser, socialt samvær og nære relationer.

Det første spørgsmål, der melder sig, når man stiller et forslag om, at gå ned i tid samlet set, er hvordan det skal finansieres. Det er der i virkeligheden flere svar på. Den mest oplagte model er den, at folk i stedet for at få en lønstigning, bruger den lønstigning til at gå ned i tid. Det vil betyde uændret løn men mindre arbejdstid.
Derudover vil der være plads i modellen til at kompensere lavtlønnede helt eller delvist ved at sænke skatten på arbejde. Og som det er nævnt ovenfor, vil samfundet spare rigtig mage penge, hvis vi ved hjælp af nedsat tid og timebank kan afhjælpe de mange stressrelaterede følger: sygefravær, hospitalsindlæggelser, udgifter til førtidspension etc.

Det er på tide, at vi som samfund begynder at tage alvorligt at vi er nødsaget til at nedsætte det materielle forbrug, at der bliver mindre og mindre arbejde og at vi begynder at interessere os for, hvad der giver øget livskvalitet. Øget livskvalitet skabes ikke ved at løbe hurtigere og hurtigere i hamsterhjulet, men tværtimod ved at have mere og mere kvalitetstid med venner og familie.

Alternativet vil nu opfordre regeringen til at indkalde arbejdsmakedets parter med henblik på at indgå en trepartsaftale om arbejdstidens længde og organisering.

Josephine Fock
Arbejdsmarkedsordfører
Spidskandidat for Alternativet