Økonomi og finans

Som finansordfører var jeg i særklasse stolt og glad over i efteråret 2015 at præsentere Alternativets første – og fuldt finansierede – finanslovsforslag.

Engang var økonomien et redskab, der skulle skaffe os det gode liv. I dag er det gode liv økonomiseret, så væksten står højt hævet over menneskers trivsel og sundhed samt klimaet og miljøet. Vi må og skal finde på noget bedre.

Vækst uden forbedring af velvære – både for mennesker, naturen, miljøet og klimaet – er nytteløst. Det er vigtigt, at vi holder os for øje, at vi søger vækst – ikke af frygt for at miste, men for at forbedre vores vilkår. Desværre har vi de seneste 40 år haft vækst, uden at det har ført til nævneværdige forbedringer af vores vilkår.

For mig kan økonomi og finanser aldrig stå alene. For at samfundet skal kunne bære og udvikle sig, skal vi insistere på sorte tal på tre bundlinjer: På den økonomiske, den sociale og den miljømæssige. Det er mit vigtigste pejlemærke som finansordfører.

Arbejdsmarked

Min store erfaring fra fagbevægelsen gør, at jeg føler mig hjemme inden for dette område.

Mine pejlemærker er, at jeg ønsker at skabe et arbejdsmarked for fremtiden. Et arbejdsmarked, der er præget af fleksibilitet, forskellighed, tillid og tryghed.

Vi skal forstå, at verden er under forandring, og at automatisering og teknologi vil overflødiggøre mange jobs og skabe en stor mængde projekt- og løsansættelser. Der bliver altså færre jobs, så vi skal blive bedre til at dele dem, der er. Hvilket heldigvis passer glimrende med Alternativets tanker om, at vi skal arbejde mindre. Der er ingen grund til, at vi bliver syge af stress, samtidig med, at mange kæmper for at komme ind på arbejdsmarkedet.

Vi skal fokusere på at hjælpe de ledige og undlade at bruge energi på at kontrollere dem. Det kommer vi langt længere med end med det nuværende system, der baserer sig på mistillid. Mennesker vil gerne arbejde og bidrage, det skal vi understøtte – ikke kontrollere.