Tæm den finansielle sektor og kontroller spekulation

Senest i 2008 så vi, hvor alvorlige konsekvenserne af finanssektorens uansvarlighed kan være. Med spekulative armbevægelser og usolidariske investeringer tvang bankerne verdensøkonomien i knæ.

Vi mærker stadig konsekvenser af finanssektorens griske spekulation og grådige ubetænksomhed, idet mange virksomheder, iværksættere og almindelige danskere den dag i dag har vanskeligere ved at låne penge – og det gælder særligt de virksomheder, der arbejdet på at skabe nye sociale og miljørigtige løsninger.

Det er derfor helt essentielt for Alternativet, at vi griber fat om nældens rod og reformer finanssektoren så vi skaber en stabil, sund og velreguleret verdensøkonomi i balance. Første skridt er, at vi tager magten til at skabe penge fra de private banker.

Det er nemlig sådan, at bankerne – med minimalt opsyn og garanti – kan skabe og fordele penge i form af gæld. Hver gang en person optager et lån, så indsættes beløbet på låntagerens konto – og vupti, nye penge er skabt. Og sådan bliver langt største af de danske penge i dag til. De er intet mere end digitale signaler i bankernes IT-systemer – faktisk er kun 2 pct. af vor samlede pengebeholdning fysiske pengesedler og mønter, som vi kan mærke i vores hænder. Når så stor en andel af vores penge er skabt uden sikkerhed, kan systemet meget nemt vælte. Præcis som vi så det i 2008.

Det må aldrig igen gentage sig, hvorfor Alternativet vil omlægge til det såkaldte full reserve-banksystem. Det går i al sin enkelhed ud på, at bankerne kun kan udlåne penge, som de i forvejen har gennem kundernes indskud eller via lån fra Nationalbanken, mens nye penge kun kan skabes og udstedes af Staten. Det vil ifølge flere førende økonomer mindske risikoen for konjunkturudsving, som det i fagsprog kaldes, når helvede bryder løs ala 2008. Herudover vil det ifølge International Monetary Fund (IMF) øge væksten samt føre til en øjeblikkelig og væsentlig reduktion i båden den offentlige og private gæld.

Vi kan ikke nå at gå forrest og blive det gode eksempel for omverdenen, fordi Island lige nu har et forspring. De har nedsat en arbejdsgruppe, der anbefaler en omlægning til Full Reserve og har udstukket en rute for, hvordan selve omlægningen kan foregå.

Det arbejde vil Alternativet også igangsætte her i Danmark, så vi hurtigst muligt kan tage pengeskabelsen ud af de private bankers hænder. De har eftertrykkeligt vist, at de ikke er opgaven moden.

Josephine Fock

Økonomi- og finansordfører