Vi skal måle på det, der betyder noget

Alternativet går efter en ny samfundsvision, der udstikker en markant anderledes og ambitiøs kurs for samfundet. Derfor er det logisk for os at nytænke vækstbegrebet, som skubber det perspektivløse og visionsfattige BNP til side og fokuserer på det, der tæller. Et nyt og bredere vækstbegreb, som handler om naturens diversitet, menneskets trivsel og klimaets udvikling. Det er Alternativets samfundsvision. Det er en målsætning, der giver mening.

Bruttonationalproduktet (BNP), det officielle vækstmål i dag, er alene et mål for økonomisk aktivitet. Vækst. Materielt forbrug. Men problemet er, at mere materielt forbrug ikke giver mere glæde i livet. Og kloden kan ikke holde til det. Vi er på vej ud over kanten i forhold til klimaet og miljøet. Det er ubestrideligt. Alligevel bliver BNP fastholdt som et mål for velfærd. Men det er blindt for velfærdens udvikling. Det fortæller intet om trivsel og bæredygtighed. Det er intetsigende og visionsløst.

Krige og naturkatastrofer bonner direkte positivt ud på BNP, fordi de afspejler en økonomisk aktivitet. Det får det til at se ud, som om krige og naturkatastrofer skaber vækst og dermed velfærd. Giver det mening? Nej!

Misforstå mig ikke. BNP er et udmærket redskab til at sammenligne ren økonomi på tværs af lande. Men det er mildest talt utilstrækkeligt i forhold til at vurdere samfundets og verdens generelle velvære. Ja, nærmest vildledende. Det skyldes ikke kun BNPs snævre fokus på økonomi, hvor man ignorerer de skadelige konsekvenser for miljøet, jorden og de levende arer, som ren økonomisk vækst forårsager. Krige og naturkatastrofer bonner direkte positivt ud på BNP, fordi de afspejler en økonomisk aktivitet. Det får det til at se ud, som om krige og naturkatastrofer skaber vækst og dermed velfærd. Giver det mening? Nej!

Alternativet foreslår derfor et nyt vækstbegreb. Et begreb, hvor vi ikke kun måler på økonomisk vækst, men forholder os til det, der betyder mest for ganske almindelige mennesker: Lighed og borgertrivsel, natur og miljø. Et styrket klima. Det er det, vi skal måle på, og det er det, vi skal forholde os til.

Skub det ensidige fokus på BNP til side. Vi skal i stedet måle på bæredygtig vækst I lighed, glæde, økonomi, livskvalitet og natur. Hvis vi begynder at måle på de faktorer, vil vi også begynde at leve efter det. Det er tid til nye og mere mangfoldige målsætninger i samfundet. Derfor skal vi have et nyt vækstbegreb, som er med til at understøtte en seriøs omstilling til fokus på det, der er centralt for os.

Josephine Fock

Økonomi- og finansordfører